ENNEADI tarp labai nedaugelio atrinktų „Erasmus + KA2“ kvietimo projektų

ENNEADI tarp labai nedaugelio atrinktų „Erasmus + KA2“ kvietimo projektų

ENNEADI yra tarp nedaugelio atrinktų projektų (28 patvirtinti iš 207 pateiktų) iš 2020 m. „Erasmus + KA2“ kvietimo teikti paraiškas.
„KA2 – Bendradarbiavimas Inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi praktika – Strateginės profesinio mokymo partnerystės“ – tai Europos projektų sritis, kurianti pažangiosios patirties naujoves: šiame kontekste „Futura“ (kaip koordinatorė) su Bolonijos Universitetu , Italijos partneriu ir moksliniu koordinatoriumi kartu su Ispanijos partneriais („Nueva Opción“, „Asociación Daño Cerebral Adquirido de Valencia“) ir lietuvių partneriu (Vilniaus universitetas) sumanė ir pasidalijo projekto idėja.

ENNEADI“ (Europos sveikos mitybos esant įgytam neįgalumui švietimo tinklas), kurį bendrai finansuoja ES programa „Erasmus +“, siekia nustatyti įgytą negalią turinčių žmonių gyvenimo stiliaus ir kokybės gerinimo strategijas, taip pat sukurti inovatyvias mokymo programas, skirtas skirtingiems specialistams, kurie įvairiuose lygmenyse dirba su žmones tokią negalę turinčiais asmenimis.
Kruopšti analizė parodė, kad šalyse partnerėse trūksta nuorodų, susijusių su sveikos mitybos ir negalės ryšiu, o ENNEADI projektas yra būtent toks: užpildyti esamą spragą e. mokymosi programomis, kuriose galėtų būti pateikta konkrečios ir išsamios žinios apie mitybos ir įgytos negalios ryšį, siekiant pagerinti šių žmonių gyvenimo kokybę.

Taip pat reikia paminėti partnerius, kurie gali reikšmingai prisidėti įgyvendinant šį projektą:
Bolonijos IRCCS Neurologijos mokslų instituto Neurorehabilitacijos skyrius, Asociacija „Gli Amici di Luca“ (Bolonija), Italijos asociacijų tinklas „La RETE“ ir Regionas Örebro apskritis (Švedija).