VEIKLOS

Projekte numatoma parengti 4 intelektinius produktus:

1.

Remiantis naujausiais gyvybės mokslų, sveikatos, gyvenimo kokybės ir kitų sričių moksliniais tyrimais, parengtos mokymo ir mokymo metodikos bei praktikos gairės specialistams, dirbantiems su negalę turinčiais žmonėmis.

2.

Specialistams skirti kursai apie prevencinių sveikos mitybos įpročių ir gyvenimo kokybės planavimą ir plėtrą.

3.

Parengta e-mokymų platforma specialistams apie prevencinius sveikos mitybos įpročius ir gyvenimo kokybės planavimą ir plėtrą.

4.

Rekomendacijos ir kvalifikacijos kėlimo kursai ES ir šalių institucijomis susijusiomis su negalią turinčių asmenų sveikos mitybos įpročių ugdymo ir sveiko gyvenimo būdo formavimo veiklomis.

Projektas taip pat įgyvendins:

2 trumpalaikiai jungtiniai personalo mokymo renginiai (Italijoje ir Ispanijoje): vienas skirtas Europos švietimo iniciatyvų apie sveikos mitybos įpročius ir gyvenimo kokybę ir gerosios praktikos analizę. Kitas renginys – specialistų testavimas, kurio pagrindu bus rengiami mokymo kursai.

4 jungtiniai renginiai, skirti projekto sklaidai (Italijoje, Ispanijoje, Lietuvoje), susiję su 2021 ir 2022 m. Europos atsibudimo po komos dienos pažymėjimui ir skirti projekto produktų sklaidai.