Rezultatai

Pagrindiniai laukiami ENNEADI rezultatai:

  • Novatoriškų švietimo metodikų pateikimas, sukurtas bendradarbiaujant su partneriais, aptartas ir įvertintas pakartotino recenzavimo metodu projekto tinkle, susijęs su gyvenimo kokybės ir sveikos mitybos praktikomis bei paslaugų žmonėms su negalia teikimo srityje;
  • Lanksčių e-mokymo priemonių ir platformų, skirtų sveikos mitybos praktikoms įgyvendinti kūrimas, eksperimentavimas ir sklaida; jų diegimas skirtingų profesijų specialistų, dirbančių su įgytą negalią turinčiais asmenimis, veikloje.

ENNEADI rezultatai

· Mokymo metodikos ir praktikos gairės, skirtos specialistams, dirbantiems su įgytą negalią turinčiais žmonėmis, paremtos naujausiais gamtos mokslų, sveikatos, gyvenimo kokybės ir kt. moksliniais tyrimais.

· E-mokymosi kursai, skirti specialistų supažindinimui su prevenciniais mitybos įpročiais ir gyvenimo kokybe.

· Politikos rekomendacijos siūlomos institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su įgytą negalią turinčiais asmenimis. Rekomendacijose siūlomi struktūruoti sveikos ir teisingos mitybos įpročių mokymo moduliai, kurie gali būti siūlomi ir specialistų kvalifikacijos kėlimui.