Rezultatai

Pagrindiniai laukiami ENNEADI rezultatai:

  • Novatoriškų švietimo metodikų pateikimas, sukurtas bendradarbiaujant su partneriais, aptartas ir įvertintas pakartotino recenzavimo metodu projekto tinkle, susijęs su gyvenimo kokybės ir sveikos mitybos praktikomis bei paslaugų žmonėms su negalia teikimo srityje;
  • Lanksčių e-mokymo priemonių ir platformų, skirtų sveikos mitybos praktikoms įgyvendinti kūrimas, eksperimentavimas ir sklaida; jų diegimas skirtingų profesijų specialistų, dirbančių su įgytą negalią turinčiais asmenimis, veikloje.