Politikos rekomendacijų tikslas

Politikos rekomendacijų tikslas

Didinti informuotumą ir paskatinti specialistus, suinteresuotąsias šalis ir visus, kurie rūpinasi galvos ar nugaros smegenų traumas patyrusių neįgaliųjų gerove, plačiau suprasti savo vaidmenį šių asmenų gyvenimo kokybei ir geros mitybos praktikai. Politikos rekomendacijose, pagrįstose ENNEADI projekto rezultatais, pateikiamos projekto idėjos, tikslai ir rezultatai, įskaitant mokslinius įrodymus ir naujausias metodikas, negalios paplitimo statistiką, specialistų rengimo situaciją šalyse partnerėse. Rekomendacijose akcentuojama naujų metodikų taikymo nauda specialistams, dirbantiems su negalią turinčiais asmenimis, nauda jiems patiems ir bendruomenėms, visuomenei, bei viešosioms ir privačioms organizacijoms. Politikos rekomendacijų pabaigoje pateikiamos konkrečios rekomendacijos ir partnerių šalių teisinė bazė, susijusi su žmonių su negalia gerovės.

DOWNLOAD