Tarptautinė praktinė konferencija „Europinis mitybos švietimo tinklas žmonėms, turintiems įgytą negalią: patirtis ir iššūkiai“

Tarptautinė praktinė konferencija „Europinis mitybos švietimo tinklas žmonėms, turintiems įgytą negalią: patirtis ir iššūkiai“

Lapkričio 11 dieną Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje vyko ENNEADI projekto komandos organizuota tarptautinė praktinė konferencija „EUROPINIS MITYBOS ŠVIETIMO TINKLAS ŽMONĖMS, TURINTIEMS ĮGYTĄ NEGALIĄ: PATIRTIS IR IŠŠŪKIAI“. Konferencijos metu platesnei auditorijai buvo pristatyti projekto tyrėjų baigiamieji rezultatai. Konferencijos dalyvius sveikino Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Elijošius ir Šiaulių akademijos Edukologijos instituto direktorė prof. Daiva Malinauskienė. Projekto vadovė profesorė Liuda Radzevičienė pristatė pranešimą „Europos mitybos ugdymo tinklo asmenims, turintiems įgytą negalią, kūrimas ir rekomendacijos specialistams, dirbantiems su įgytą negalią turinčiais asmenimis“. Kiti projekto tyrėjai ir pranešėjai pasidalino savo patirtimi apie negalią ir mitybą tokiomis tematikomis, kaip „Maitinimo organizavimas, keičiantis asmens sveikatos būklei, senėjimo procese“, „Sergančiųjų išsėtine skleroze mitybos ypatumai“ ir t. t. Konferencijoje dalyvavo specialistai iš įvairių institucijų (kineziterapeutai, gydytojai, socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, logopedai), taip pat suinteresuotos institucijos iš aukštųjų mokyklų ir savivaldybių. Konferencijos pabaigoje vyko apvaliojo stalo diskusija, kurioje konferencijos dalyviai pasidalino savo patirtimi, dirbant su žmonėmis turinčiais įgytą negalią, mitybos problemomis ir pan. Taip pat specialistams buvo pristatyta E-mokymo programa, kaip pagalbinis įrankis, dirbant su asmenimis turinčiais negalią.