Tikslai

ENNEADI projektas skirtas skirtingų profesijų specialistams, kurie dirba su žmonėmis, turinčiais negalią, ypač neurologinius pažeidimus, atsiradusius dėl trauminio įvykio (pvz., po galvos ar nugaros smegenų traumos), siekiant išvengti antrinių susirgimų, tokių kaip antsvoris, nutukimas, diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos, susirgimų, atsirandančių dėl mažo fizinio aktyvumo, mitybos klausimams spręsti bei sveikai elgsenai ir gyvenimo būdui, susijusiam su mityba, formuoti.

Todėl svarbu informuoti ir suteikti daugiau žinių specialistams apie jų galimybes teikti pagalbą asmenims, turintiems įgytą negalę, formuojant sveikos mitybos įgūdžius ir gerinant gyvenimo kokybę.

Projekte ketinama:

1.

Leisti dalyvaujantiems specialistams ir suinteresuotosioms šalims tobulinti žinias, susipažįstant su gerąja praktika (Europos lygmeniu), susijusia su negalią turinčių asmenų gyvenimo kokybe, gerove ir sveika mityba.

2.

Parengti metodologinę tyrimo apžvalgą, skirtą sukurti inovatyvius, lanksčius ir atviros prieigos mokymo metodus, skirtingų profesijų ir išsilavinimo specialistams.

3.

Suteikti žinių su projekto partneriais susijusioms institucijoms, vietos darbdaviams, ES atsakingoms institucijoms ir partneriams apie gyvenimo kokybės ir sveikos mitybos standartų svarbą, užtikrinant negalią turinčių žmonių gerovę.