Mityba ir negalia: ENNEADI projekto rezultatai: parengta ir prieinama susitikimo medžiaga

Mityba ir negalia: ENNEADI projekto rezultatai: parengta ir prieinama susitikimo medžiaga

2022-10-22 Bolonijoje vyko renginys “Mityba ir negalia: gyvenimo kokybės gerinimas”, galima peržiūrėti vaizdo įrašą (italų ir anglų kalbomis) ir renginio pranešimus. Tai galimybė susipažinti su pranešimais, kurie negalėjo dalyvauti renginyje, o kurie dalyvavo, tai dar kartą pasigilinti į pranešimų turinį. Pamatysite įžvalgas, kuriomis pasidalino ENNEADI projekto mokslininkai, partneriai ir ekspertai, taip pat susipažinsite su projekto rezultatais, kurie pagilina kompleksinį mitybos ir įgytos negalios ryšį.

Projektas ENNEADI – Europinis mitybos švietimo tinklas žmonėms, turintiems įgytą negalią: pristatyti pasiekti rezultatai ir e-mokymosi platforma (Elena Vignocchi – Futura Soc.Cons. r.l, Marco Malaguti – Bolonijos universitetas – Gyvenimo kokybės mokslų fakultetas)
ATSISIŲSTI

Mityba negalios požiūriu: atvejo analizės pristatymas (Fabio La Porta – Įgytų sunkių smegenų pažeidimų neuroreabilitacijos skyrius “Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, UOC Reabilitacinė Medicina ir Neuroreabilitacija, IRCCS Bolonijos Neurologijos mokslų institutas, AUSL Bolonija)
ATSISIŲSTI

Pagrindinės gyvenimo kokybės ir sveiko maisto rekomendacijos, užtikrinant įgytą negalią turinčių asmenų gerovę: dokumento projektas. (Liuda Radzevičienė – Vilniaus universitetas Šiaulių akademija)
ATSISIŲSTI

Galvojant apie tęstinumą – ENNEADI 2.0: svarbu įtraukti šeimos narius ir globėjus (Fulvio De Nigris, Direktorius, Komos tyrimo centro asociacija “Gli Amici di Luca”)
ATSISIŲSTI