ENNEADI projektas – parengtas pirmasis intelektinis produktas

ENNEADI projektas – parengtas pirmasis intelektinis produktas

Jūs galite peržiūrėti pirmąjį intelektinį projekto produktą (IQ1) ENNEADI projekto puslapyje.
Šiame produkte pristatomos bendros mokymo ir ugdymo metodikos bei praktikos gairės, skirtos specialistams, dirbantiems su žmonėmis, turinčiais įgytą negalią.

Šis dokumentas sudarytas iš trijų pagrindinių skyrių (Įvadas, Mokymo poreikių apibrėžimas, Gairės) ir keturi priedai. Mokymo poreikių nustatymas buvo pagrįstas partnerių atliktos išankstinės mokymo programų analizės rezultatais; gerosios praktikos patirtimi Europos lygiu; žinių analize, profesionalų įgūdžių ir kompetencijų atitikimas pagal Europos įgūdžių klasifikaciją, Kompetencijos, Kvalifikacijos ir Užimtumas (ESCO); klausimyno ir savęs įsivertinimo testo rezultatai parodė specialistų žinias apie mitybą; ir tikslinių grupių, dirbančių su žmonėmis, turinčiais įgytą negalią, išvadomis.

Gairės grindžiamos mokymo poreikių apibrėžimu ir nurodo konkrečias specifines tikslines grupes, kurios turi būti įtrauktos į mokymo kontekstą, mokymosi trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, pagrindinį turinį, edukacines metodologijas ir sklaidos metodą.

Intelektinio produkto aprašo prieduose pateikiama: partnerių geroji patirtis, informacija pagal ESCO, taip pat projekto metu parengtas įsivertinimo testas ir klausimynas.