Pirmasis ENNEADI intelektinis produktas

Pirmasis ENNEADI intelektinis produktas

Šiuo metu mes dirbame su pirmuoju intelektiniu produktu

Pirmasis ENNEADI projekto, vadovaujamo ispanų partnerių „Nueva Opción“, intelektinis produktas (IO1) prasidėjo praėjusių metų lapkritį ir šiuo metu yra tobulinamas. IO1 tikslas yra apibrėžti bendras mokymo ir ugdymo metodikos bei praktikos gaires specialistams, dirbantiems su įgyta negalia turinčiais žmonėmis, įvertinant naujausius mokslinius tyrimus ir preliminarią analizę, kurią partneriai atliko prieš pradedant projektą.
Pirmuosius mokslinius tyrimus atliko Bolonijos universitetas, o visi partneriai parengė išankstinę mokymo programų analizę Ispanijoje, Lietuvoje ir Italijoje.
Tokiu būdu buvo apibrėžta ir išanalizuota vienuolika profesionalių specialistų, dirbančių su žmonėmis su įgyta negalia, ypač dėl neurologinės įgytos negalios po trauminio įvykio (po galvos ar nugaros smegenų pažeidimo): gydytojai, kineziterapeutai, logopedai, ergoterapeutai, slaugytojos, dietologai, mitybos specialistai, prevencinės ir taikomosios fizinės veiklos specialistai, psichologai, socialiniai darbuotojai ir socialiniai pedagogai.

Šie išankstiniai tyrimai buvo papildyti šių profesijų specialistų žinių, įgūdžių ir kompetencijų analize pagal Europos įgūdžių, kompetencijų, kvalifikacijų ir profesijų klasifikatorių (ESCO). ESCO analizės ir preliminarių nacionalinių tyrimų rezultatai rodo, kad tiems specialistams, kurie dirba su žmonėmis, turinčiais įgytą negalią, trūksta žinių apie sveiką gyvenimo būdą ir sveiką mitybą.
Kita vertus, buvo sukurtas klausimynas ir savęs įsivertinimo testas, skirtas minėtiems specialistams, siekiant įvertinti jų požiūrį ir ankstesnes žinias apie sveiką mitybą, siekiant apibrėžti bendras mokymo ir ugdymo metodikos bei praktikos gaires tų specialistų naudai.
Šios įsivertinimo priemonės bus pradėtos naudoti šią savaitę, o rezultatai bus naudojami apibrėžiant gaires svarbiausioms temoms, metodologijoms ir priemonėms, kurios bus skiriamos specialistų, dirbančių su žmonėmis, turinčiais įgytą negalią, mokymams apie sveiką mitybą ir gyvenimo kokybę.